Politika kvality

Kategórie
 
 
 
 
 

Politika kvality

POLITIKA KVALITY

AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o.

 

 

  1. Kvalita je vecou každého z nás – každý deň.

 

  1. Zodpovednosť vedenia firmy za zavádzanie a uplatňovanie systému kvality je nezastupiteľná.

 

  1. ISO 9001 – spojnica s našimi dodávateľmi i odberateľmi.

 

  1. Spokojný zákazník – naša najvyššia priorita.

 

  1. Zákazníkom je každý, komu odovzdávame svoju prácu a predáme produkt.

 

  1. Rýchla a kvalitná obsluha zákazníka a technické parametre výrobku sú základom našej vysokej konkurenčnej schopnosti.

 

  1. Našim kapitálom sú naše schopnosti, naša značka a zamestnanci.

 

  1. Trvalé zlepšovanie systému a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, požiadaviek zainteresovaných strán, a iných externých súvislostí ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.

 

  1. Konaj procesne– za účelom efektívneho dosahovania požadovaných výstupov.

 

  1. Dbaj na prijaté opatrenia – ktorými sa eliminuje nespokojnosť zákazníkov a riziko samotnej straty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia